Lidmaatschap

Tarieven lidmaatschap 2023

 

Dressuurlid inclusief les           € 255,00 per jaar (dressuurles is woensdagavond even week)

Dressuurlid exclusief les          € 230,00

 

Menlid inclusief les                   € 255,00 per jaar (menles is donderdagavond iedere oneven week)

Menlid exclusief les                  € 230,00

Men & dressuur lid inclusief les      € 305,00 per jaar

 

Startkaartlid                                    € 60,00 per jaar

Kinderlid € 205,00 per jaar (elke woensdag middag les)

 

Naast het Nimmerdor lidmaatschap brengen wij bij ieder lid de KNHS contributie in rekening.

  • Het inschrijfgeld is eenmalig € 25,00
  • De contributie wordt jaarlijks gefactureerd in januari.
  • Aanmelden kan tussentijds geschieden. De contributie is naar rato verschuldigd vanaf de eerste van de maand van aanmelding.
  • Opzegging dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 november.
  • Het lidmaatschap is persoonlijk.

Vragen over het lidmaatschap? Stuur gerust een email naar nimmerdorleusden@gmail.com